Eolas Fúinn

Eolas Fúinn

Tá ceadúnas ón Aire Airgeadais ag Crannchur Náisiúnta an Phoist an Crannchur Náisiúnta a oibriú thar ceann an Aire de réir an Achta um Chrannchur Náisiúnta 1986.

Tá cluichí crannchuir den scoth á gcur ar fáil againn atá corraitheach agus mealltach agus a thugann spraoi agus siamsaíocht do chách. Trí leas a bhaint as ár bhfuinneamh agus ár ndíograis, is féidir linn difear mór a dhéanamh do chúiseanna maithe agus do chlanna thar fud na hÉireann, in éineacht lenár ngnó a fhás go fadtéarmach"

Ár nDualgas Náisiúnta

Óir is muid an Crannchur Náisiúnta, braithimid gurb é ár ndualgas náisiúnta spraoi, siamsaíocht agus corraitheacht a thabhairt do mhuintir na hÉireann ina saol laethúil. In éineacht leis sin a dhéanamh, tá airgead á chruinniú againn do réimse leathan de chúiseanna maithe thar ceann mhuintir na hÉireann.

Ár gClú

Leis na blianta táimid anois ar cheann de na brandaí is fearr aithne agus is mó cion in Éirinn. Táimid tar éis cur lenár gclú gnó crannchuir den chéad scoth a bhainistiú - más ceadmhach dúinn é a rá - ar bhealach fuinniúil agus forásach a ligeann dúinn bheith céim ar chéim leis na dúshláin a ghabhann le sochaí a bhíonn ag síor-athrú.