Imir go Freagrach

Imir go Freagrach, Imir don Spraoi

         

Táimid tiomanta an Crannchur Náisiúnta a reáchtáil ar bhealach freagrach go sóisialta. Is é ar sprioc cluichí corraitheacha agus tarraingteacha crannchuir a sholáthar, cluichí a thugann spraoi agus siamsaíocht do chách, in éineacht le cinntiú a fhad is féidir nach n-imríonn daoine aonair thar a n-acmhainn agus go gcosnófar daoine i mbaol agus daoine faoi 18 mbliana d’aois.

Seo cuid de na bealaí a oibrímid le cinntiú nach spreagann ár gcluichí daoine na cluichí a ró-úsáid nó gan daoine faoi aois a spreagadh chun imirt:

 • Tá cluiche is mian linn a chur chun cinn faoi réir ag próiseas faofa. Ón uair atá cluiche deartha, caithfimid a chinntiú nach bhfuil ár straitéisí fógraíochta dírithe orthu siúd faoi 18 nó orthu siúd ar ioncam íseal, agus go gcloíonn an mhargaíocht a dhéantar ar chluichí crannchuir leis na cóid chuí chleachtais.
 • Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach cluiche cloí le réimse fairsing miosúr le cosaint imreoirí a thógáil san áireamh. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach cluiche cloí le réimse fairsing miosúr le cosaint imreoirí a thógáil san áireamh.
 • All Sonraítear i ngach ceann de na Rialacha Cluiche go gcaithfidh Imreoir a bheith faoi 18.

Sonraítear sna Téarmaí & Coinníollacha agus sna Rialacha Duaise nach féidir aon duais a íoc le mionaoiseach. Cé nach n-imríonn an mhórchuid daoine thar a n-acmhainn, ní héasca an rud é do dhaoine eile. Ní mór d’imreoirí cuimhneamh ar a bhfuil a leanas:

 • Ba chóir go mbeadh siamsaíocht agus spraoi ag baint le cluichí de chuid an Chrannchuir Náisiúnta a imirt agus nach slí é le hairgead a infheistiú
 • Ná cúitigh caillteanas le caillteanas eile
 • Ná himir ach le hairgead atá d’acmhainn agat
 • Coinnigh súil ar an am agus an méid airgid atá á chaitheamh agat trí do stair imreora
 • Más gá duit sos a thógáil ó bheith ag imirt, cuimhnigh gur féidir leat tú féin a choinneáil amach ón láithreán gréasáin
 • Má tá fadhb cearrbhachas agat agus má theastaíonn uait labhairt le duine éigin déan teagmháil le www.GambleAware.ie nó glaoigh ar An Líne Chabhrach Náisiúnta dóibh siúd le Fadhbanna Cerrbhachais (The National Gambling Helpline) 1800 753 753. Is féidir freisin teagmháil a dhéanamh le www.gamblersanonymous.ie nó glaoch ar the Bhaile Átha Cliath (01) 8721133, Corcaigh 087-2859552, Gaillimh 086-3494450, Tiobraid Arann 085-7831045 nó Port Láirge 087-1850294.

Má tá buairt ort go bhfuil cluichíocht ina chuid rómhór de do shaol (nó de shaol duine eile), féadfaidh na ceisteanna seo a leanas cabhrú leat cinneadh a dhéanamh má tá fadhb agat.

 • An seachnaíonn tú an obair nó an coláiste le cearrbhachas a dhéanamh?
 • An ndéanann tú cearrbhachas le héalú ó shaol leadránach nó míshásta?
 • Má bhíonn tú as airgead agus tú ag déanamh cearrbhachais, an mbraitheann tú éadóchasach agus go mbraitheann tú go gcaithfidh tú cearrbhachas a dhéanamh a luaithe is féidir?
 • An ndéanann tú cearrbhachas go dtí go bhfuil do phingin dheiridh caite, fiú má tá an t-airgead uait le haghaidh earraí riachtanacha?
 • Ar inis tú bréag chun an méid airgid nó ama atá caite agat ar chearrbhachas a cheilt?
 • Ar cháin daoine eile tú as do chearrbhachas?
 • Ar inis tú bréag, nó ar ghoid tú airgead nó ar thóg tú airgead ar iasacht díreach ar mhaithe le hairgead a fháil le cearrbhachas a dhéanamh nó le fiachais chearrbhachais a íoc?
 • An bhfuil drogall ort airgead a chaitheamh ar aon rud eile?

Conas a chabhraímid

Teorainneacha Taisce

Taobhaíonn Imir ar Líne de chuid an Chrannchuir Náisiúnta lena n-imreoirí gan imirt thar a n-acmhainn. Glacaimid le taiscí chomh beag le €10. Beidh tú faoi réir ag uasteorainn laethúil chaithimh de €75, uasteorainn sheachtainiúil chaithimh de €300 agus uasteorainn mhíosúil chaithimh de €900. Féadfaidh imreoir teorainn níos lú ná na teorainneacha córais thuas a chur i bhfeidhm air féin. Ní féidir aon teorainn úr a athrú go gceann 24 uair a chloig eile. Chomh maith leis sin, ní bheidh níos mó ná €750 sa Sparán i do Chuntas Imreora ag aon am amháin, nó méid eile airgid a bhféadfaimid a shonrú duit ó am go ham. Má bhíonn iarmhéid sparáin imreora ar líne níos mó ná €750 ag aon am amháin, beidh cosc air a thuilleadh cluichí a imirt nó a cheannach. Ní mór d’imreoir a iarmhéid sparáin a laghdú faoi bhun €750 chun leanúint ar aghaidh ag imirt agus ní eiseofar aon mhéid aistarraingthe ach trí sheic. Seolfar gach seic a eisíonn an córas Idirghníomhach chuig an Ainm & Seoladh i bPróifíl Idirghníomhach an Imreora, cuirfear stampa ‘Account Payee Only’ ar gach seic a eiseofar.

Féin-Chosc

Féadfaidh imreoir é féin a choinneáil amach ó chluiche Interactive Instant Win ar feadh aon tréimhse is mian leis, is é 2 lá an íostréimhse coinneála amach. Más mian leat do Chuntas Imreora a dhúnadh, féadfaidh tú é a dhéanamh trí theacht ar an rannóg “Bainistigh mo Chuntas” ar an láithreán gréasáin. Má bhraitheann tú go bhfuil do chluichíocht ag imeacht as smacht féadfaidh tú do chuntas a chur ar fionraí nó deireadh a chur leis.

Stair Chuntais

Tá imreoirí in ann a idirbhearta ar Imir ar Líne de chuid an Chrannchuir Náisiúnta a fheiceáil trí chliceáil ar an rannóg “Bainistigh mo Chuntas” ar an láithreán gréasáin. Féadfaidh tú teacht ar shonraí ar leith ón láithreán gréasáin maidir le do chluichíocht ón nócha (90) lá roimhe.

Rialú Aoise

Tá sé neamhdhleathach d’aon duine faoi bhun 18 mbliana d’aois cuntas a oscailt nó Imir ar Líne de chuid an Chrannchuir Náisiúnta a imirt. Is gá do gach úsáideoir nua aontú lenár dTéarmaí agus Coinníollacha agus ticbhosca breise a chliceáil le deimhniú go bhfuil siad ar a laghad 18 mbliana d’aois ag an am atá an cuntas cruthaithe. Má tú ar an eolas faoi aon duine faoi aois ag imirt cluichí de chuid an Chrannchuir Náisiúnta, déan teagmháil le do thoil le support@lotto.ie leis na sonraí cuí go léir, san áireamh ainm imreora an úsáideora ar ár láithreán gréasáin. Déanfaimid aon ní a thuairisceofar dúinn a imscrúdú ina iomláine agus go cóir, agus más gá, reofaimid cuntas an imreora le cosc a chur ar an úsáideoir a thuilleadh cluichí a imirt.

 

 

Responsible Gaming Report

Take a look at our most recent report on initiatives taken to promote responsible gaming.

Click below to view the report in pdf format ...

 

Dea-Chúiseanna

32c as gach €1 a théann chuig dea-chúiseanna thar fud na hÉireann gach uair a imríonn tú cluichí de chuid an Chrannchuir Náisiúnta.