Beartas Príobháideachta

Ráiteas Príobháideachta Idirghníomhach NLC – Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachta de chuid Chrannchur Náisiúnta an Phoist (“NLC”, "Muid", "Sinn", "Linn" “Ár” &rl) i ndáil leis an Láithreán Gréasáin seo agus leis an gCóras Idirghníomhach. Tá meas ag an NLC ar do cheart príobháideachta maidir leis na hidirghníomhaíochtaí a bhíonn agat leis an Láithreán Gréasáin seo agus leis an gCóras Idirghníomhach. Déileáiltear le haon fhaisnéis tugtha agat de réir théarmaí an Achta um Chosaint Sonraí, 1998 agus 2003 agus aon reachtaíocht feidhmiúcháin agus/nó leasaithe a bhféadfar glacadh leis in Éirinn ó am go ham.

Molaimid go léann tú an Ráiteas Príobháideachta seo go cúramach sula n-úsáideann tú an Suíomh Gréasáin agus an Córas Idirghníomhach seo. Níor chóir duit an Láithreán Gréasáin seo nó an Córas Idirghníomhach a úsáid mura n-aontaíonn tú le déileáil le d’fhaisnéis phearsanta sa mhodh atá leagtha amach sa Ráiteas Príobháideachais seo. Tríd an gCóras Idirghníomhach agus an Láithreán Gréasáin seo a úsáid, cuireann tú in iúl go bhfuil an Ráiteas Príobháideachais seo léite agat, gur thuig tú é agus go dtoilíonn tú a bheith faoi cheangal ag téarmaí an Ráitis Phríobháideachta seo agus do d’fhaisnéis phearsanta a úsáid agus a nochtadh againn sa mhodh forordaithe sa Ráiteas Príobháideachta seo.

Beidh an míniú céanna ag téarmaí sainithe sa Ráiteas Príobháideachta seo, mura sainítear go sonrach a mhalairt anseo nó mura n-éilíonn an comhthéacs é, mar iad sin i dTéarmaí, Coinníollacha agua Rialacha an Chuntais Idirghníomhaigh. Cliceáil anseo le do thoil chun dul go díreach chuig na téarmaí sainithe.

Rochtain ag Leanaí

Níor chóir duit d’fhaisnéis phearsanta a chur ar fáil dúinn má tá tú faoin aois dhlithiúil an Crannchur Náisiúnta a imirt (sé sin ocht mbliana déag d'aois nó níos óige) nó crannchuir chóibhéiseacha a imirt nó gabháil i mbun aon ghníomhaíochtaí geallchuir nó cearrbhachais. Níl sé ar intinn againn ach ní hé ár mbeartas é faisnéis a bhailiú ó aon duine faoin aois dhlithiúil. I gcás go bhfaighimid fógra nó go gcreidimid go bhfuil faisnéis phearsanta curtha ar fáil dúinn ag duine éigin atá faoin aois dhlithiúil déanfaimid iarrachtaí réasúnacha faisnéis phearsanta den sórt sin a bhaint ónár gcomhaid.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Ní bhailíonn Crannchur Náisiúnta an Phoist aon sonraí pearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo, seachas faisnéis a thugann tú go deonach. Níl aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil sa bhealach seo curtha ar fáil d’aon tríú páirtithe agus ní úsáidfidh Crannchur Náisiúnta an Phoist í ach amháin de réir an chuspóra inar chuir tú í ar fáil.

Faisnéis theicniúil a bhailiú agus a úsáid

Ní úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, seachas fianáin shealadacha “seisiúin” a chumasaíonn brabhsálaí gréasáin chuairteora cuimhneamh ar cibé leathanaigh ar an láithreán gréasáin seo a bhfuil cuairt tugtha orthu cheana. Féadann cuairteoirí an láithreáin ghréasáin seo a úsáid gan aon fheidhmiúlacht a chailliúint má dhíchumasaítear fianáin sa bhrabhsálaí gréasáin. Logálann ár soláthraí seirbhíse idirlín mionsonraí teicniúla i ndáil le cuairteanna ar an láithreán gréasáin seo ar mhaithe le cuspóirí staidrimh. Ní bhailítear aon fhaisnéis a d'fhéadfaimis a úsáid chun cuairteoirí ar an láithreán gréasáin a aithint. Ní bhaineann na mionsonraí a logáiltear ach leis na míreanna seo a leanas:

  • seoladh freastalaí gréasáin chuairteora an Chrannchuir Náisiúnta
  • an t-ainm fearainn is airde leibhéil a úsáidtear (mar shampla .i.e, .com, .org, .net)
  • an seoladh láithreáin ghréasáin roimhe seo ónar shroich an cuairteoir sinn, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh, sonraí conair chiceála a thaispeánann trácht cuairteoirí timpeall an láithreáin ghréasáin (mar shampla leathanaigh a ndearnadh rochtain orthu agus doiciméid a íoslódáileadh)
  • an sórt brabhsálaí gréasáin in úsáid ag cuairteoir ar an láithreán gréasáin.

Ní dhéanfaidh an Crannchur Náisiúnta aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint nó na mionsonraí teicniúla liostaithe thuas a chur le haon duine aonair. Is beartas de chuid Chrannchur Náisiúnta an Phoist é gan faisnéis theicniúil den sórt sin i ndáil le cuairteoirí ar leith ar an láithreán gréasáin a nochtadh d'aon tríú páirtí (seachas dár soláthraí seirbhíse idirlín, a thaifeadann sonraí den sórt sin thar ár gceann agus atá faoi cheangal forálacha rúndachta ina leith), ach amháin i gcás go gceanglófar orainn faisnéis den sórt sin a nochtadh ag riail dlí. Ní úsáidfidh ach Crannchur Náisiúnta an Phoist an fhaisnéis theicniúil, agus ní úsáidfear í ach chun críocha staidrimh agus chun críocha eile riaracháin. Ní mór a thabhairt faoi deara nach ionann mionsonraí teicniúla nach féidir linn iad a nascadh le haon duine inaitheanta agus "sonraí pearsanta" chun críocha an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Gluais de théarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí gréasáin

An píosa bogearra a úsáideann tú chun na leathanaigh ghréasáin a léamh. Mar shampla Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

Seoladh IP

Mionsonraí aitheantais do do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), a chuirtear in iúl i gcód "prótacail idirlín" (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire nasctha leis an ngréasán, cé nach mbeidh an seoladh mar an gcéanna gach uair a dhéantar nasc.

Fianáin

Píosaí beaga faisnéise a stóráiltear i gcomhaid téacs simplí, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Féadann an láithreán gréasáin na fianáin a léamh gach uair a thugann tú cuairt air. D'fhéadfadh an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán a bheith bainteach le do ghnásanna brabhsála ar an láithreán gréasáin, nó d'fhéadfadh uimhir aitheantais uathúil a bheith i gceist leis chun cur ar chumas an láithreáin ghréasáin "cuimhneamh" ort an chéad uair eile a thabharfaidh tú cuairt air. Go ginearálta, ní stóráiltear faisnéis phearsanta a d'fhéadfaí a úsáid chun tú a aithint i bhfianáin, ach amháin i gcás go bhfuil faisnéis den sórt sin soláthraithe don láithreán gréasáin agat.

An bhfuil dea-chás agatsa?

Tá os cionn €3.6 billiún bailithe le haghaidh Dea-Chásanna ar fud na hÉireann.

Cliceáil anseo

 

An buaiteoir tú?

Cruthaíonn an Crannchur Náisiúnta buaiteoirí, ach conas atá saol bhuaiteoir na duaise móire, conas a d’athródh sé do shaol, cad a dhéanfása? Tabhair cuairt ar an rannóg SCÉALTA BUAITEOIRÍ le feiceáil conas.

Leabhrán Comhairle do Bhuaiteoirí Cliceáil Anseo.

Le heolas ar Rialacha Cluiche Cliceáil Anseo 

Le heolas ar Dhuaiseanna Cliceáil Anseo  

Scéal an mBuaiteoir

€424,000 buaite ar an Seó Cluichí Teilifíse ‘The Big Money’

Ba é Joseph O’Connor ó Chontae Chorcaí an buaiteoir ba mhó ar an oíche,  a thug duaiseanna leis arbh fhiú €283,500 ...

 

The Spark Newsletter

Is é The Spark ár Nuachtlitir Tairbhithe le tú a choinneáil ar an eolas maidir lenár obair do Dhea-Chúiseanna.

Spark Newsletter