Sindeacáití

Sindeacáití

Is féidir níos mó spraoi a bheith agat agus duaiseanna níos fearr a fháil nuair is cuid de Shindeacáit de chuid an Chrannchuir Náisiúnta tú. Bíodh sé san oifig, le do theaghlach, i do chlub spóirt nó díreach sa teach tábhairne le do chuid cairde. Is mór an spraoi é a imirt i gcuideachta daoine eile agus is féidir duaiseanna níos mó a fháil óir dá mhéad línte a bhíonn agat i ngach cluiche, is amhlaidh is mó deiseanna atá agat duais a bhuachan.

Ní hait le sindeacáití ollduaiseanna! Ba shindeacáit de 16 duine ag an obair i gcuideachta Dan Morrissey i gCeatharlach a bhuaigh an Ollduais is mó go dtí seo. Roinn siad méid ollmhór de €18,963,441 eatarthu. Ba shindeacáit as CLG Chonfaí i gContae Chill Dara an tsindeacáit ba mhó a bhuaigh an Crannchur Náisiúnta, bhuaigh 291 ball €205,520 i mí Lúnasa 2004.

Foirm Comhaontaithe Sindeacáite

Chun cabhrú leat le do shindeacáit tá foirm comhaontaithe sindeacáite cruthaithe againn. Molaimid duit í seo a líonadh isteach cibé acu an roghnaíonn nó imirt roimh ré nó nach roghnaíonn, nó b’fhéidir gur mhaith leat í a úsáid mar threoir chun do chomhaontú féin a chruthú.
Íoslódáil an fhoirm comhaontaithe.

Cad atá i gceist le sindeacáit shona a reáchtáil, mar sin? Seo roinnt leideanna chun do shindeacáit a reáchtáil gan tuisliú:

  • Bí cinnte uimhreacha do shindeacáite a sheiceáil go cúramach. Is féidir na huimhreacha a sheiceáil ar an láithreán seo tar éis gach crannchuir. Nó, níos fearr fós, cén fáth nach gclárófá don nuachtlitir torthaí ríomhphoist s’againn agus cuirfear chugat go díreach iad. Féadfaidh tú do chuid ticéad a sheiceáil go díreach chomh maith tríd an seiceálaí ticéid sa siopa a úsáid ag gníomhaire Crannchuir Náisiúnta.
  • Coinnigh súil ar bhuachan agus ar íocaíochtaí do shindeacáite. Ar fhaitíos go dtarlódh sé riamh, is smaoineamh maith é cinneadh a dhéanamh agus gach duine a chur ar an eolas faoi cad a dhéanfaí sa chás nach bhféadfadh duine de bhaill an ghrúpa íoc as crannchur ar leith.
  • Bíodh comhaontú déanta ag sindeacáit roimh ré chun agóidí a sheachaint i ndiaidh daoibh buachan.
  • Coinnigh i dteagmháil le gach ball den tsindeacáit. Tá sé tábhachtach gach duine sa ghrúpa a choinneáil rannpháirteach agus spreagtha. Féadfaidh tú sin a dhéanamh trí theagmháil rialta a dhéanamh le do bhaill chun a rannpháirtíocht a spreagadh.
  • An rud is tábhachtaí, cuimhnigh an cluiche a imirt....b'fhéidir gur tusa a bheidh ann... b'fhéidir sibh go léir!

Cad a dhéanfaí dá mbuafadh do shindeacáit

Íoslódáil ár ndoiciméad treoracha ina sonraítear cad ba cheart a dhéanamh má bhíonn an t-ádh ar do shindeacáit crannchur a bhuachan. Íoslódáil an fhoirm treoracha.

Iarr Paca Sindeacáite

Níl le déanamh ach an nasc is fearr a dhéanann cur síos ort a chliceáil, an ceistneoir gairid a líonadh isteach agus cuirfimid an pac chugat sa phost go sciobtha.

Is Bainisteoir Sindeacáite mé cheana féin

Iarr paca anseo

Tá Sindeacáit á cur ar bun agam

Iarr paca anseo