Conas Lotto Plus a imirt


 Cad is Lotto Plus ann?

Is dhá chrannchur bhreise spraíúla iad ár gcluichí Lotto Plus, inar féidir leat d'uimhreacha Lotto a chur isteach ar 50c in aghaidh an phainéil.

Is é €350,000 an phríomhdhuais do Lotto Plus 1 agus €250,000 an phríomhdhuais do Lotto Plus 2!

Déantar na crannchuir gach Céadaoin agus Satharn agus is féidir breathnú ar na crannchuir beo ar RTÉ a hAon thart ar 8pm.

Conas a imirt Lotto Plus

Ní fhéadfadh sé a bheith níos éasca! Nuair atá d'uimhreacha marcáilte agat (nó tic curtha agat sa bhosca Quick Pick) don phríomhchluiche Lotto, is féidir leat na huimhreacha céanna sin a chur isteach do na crannchuir Lotto Plus díreach tríd an mbosca Lotto Plus a mharcáil ar bharr do dhuillín imeartha ar thaobh na láimhe clé. Is féidir leat Lotto a iarraidh le Lotto Plus Quick Picks.

Cliceáil anseo chun ár leabhrán anseo a fheiceáil (PDF)

Ag Imirt Ar Líne

Mura bhfuil Lotto imeartha cheana féin ar líne agat, is féidir leat clárú anseo. Ní thógann sé ach cúpla nóiméad, agus chomh luath is atá cóip de do cheadúnas tiomána nó de do phas seolta agat chugainn tríd an Saorphost (chun d'aois a dheimhniú), gníomhóimid do chuntas;

-Ná bí as crannchur ar bith!

-Sábháil & Imir d'uimhreacha go huathoibríoch!

-Roghnaigh go seiceálfaí d'uimhreacha go huathoibríoch!

Caithfidh tú ar a laghad dhá líne a chomhlánú ar an duillín imeartha ar líne ar do scáileán, cosúil le duillín imeartha do ghníomhaire Chrannchur Náisiúnta. Is féidir ceachtar díobh seo a roghnú:

  • cuir isteach na huimhreacha atá roghnaithe agat idir 1 agus 45 nó
  • cliceáil ar an gcnaipe QP le haghaidh uimhreacha uathoibríocha QuickPick nó
  • roghnaigh an Ticéad Deireanach (má d'imir tú roimhe seo) nó
  • téigh go Ceanáin agus roghnaigh ó do liosta uimhreacha sábháilte

Cliceáil Imir chun Lotto Plus a imirt, roghnaigh líon na gcrannchur Advance Play ar mian leat go gcuirfí d'uimhreacha isteach orthu (ceann amháin, péire, ceithre cinn nó ocht gcinn) agus cliceáil Imir Anois. Beidh seans agat seiceáil go bhfuil d'uimhreacha ceart sula gceannóidh tú agus sin sin! Tá tú istigh ar an gcrannchur.

Seolfaimid ríomhphost chugat chun deimhniú gur cheannaigh tú, agus ceann eile má bhuann tú. Más maith leat, seolfaimid fiú ríomhphost chugat le torthaí na gcrannchur ach é a iarraidh orainn.

Is féidir leat freisin gach ar cheannaigh tú a sheiceáil aon am ag úsáid do chuntas ar líne.

Lotto Advance Play

Ciallaíonn Lotto Advance Play gur féidir leat suas le díol míosa de chrannchuir Lotto & Lotto Plus a imirt roimh ré. Feileann sé seo go breá má bhíonn tú as baile nó mura bhfuil tú in ann dul chuig siopa nó imirt ar líne. Díreach cuir tic sa bhosca Advance Play do dhá, ceithre nó ocht gcrannchur, cibé acu is fearr a fheileann duit. Taispeánfaidh an ticéad a fhaigheann tú líon na gcrannchur a bhfuil tú istigh orthu agus na dátaí a bhaineann leo.

Áireofar le Advance Play an chéad chrannchur eile Lotto i gcónaí (mar aon le crannchuir Lotto Plus má bheartaíonn tú imirt). Má bhuann tú duais in aon cheann de na crannchuir, is féidir leat í a éileamh ar an ngnáthbhealach. Gheobhaidh tú ticéad malairte le haghaidh aon chrannchuir atá fágtha ar do Advance Play.

Rudaí Tábhachtacha

Má cheannaigh tú do thicéad ó Ghníomhaire Crannchuir Náisiúnta, tabhair aire dó. Is é an t-aon taifead bailí atá agat chun duais a éileamh.

Tá na sé uimhir ó na painéil indibhidiúla a líon tú le feiceáil trasna gach líne, nó uimhreacha randamacha sa chás gur roghnaigh tú Quick Pick. Má roghnaigh tú uimhreacha in áit Quick Pick, bí cinnte gurb iad na huimhreacha a bhí uait iad sula bhfágfaidh tú áitreabh an ghníomhaire.

Ná lig don am sciorradh thart!
Ná déan dearmad nach mbeidh tú in ann do thicéad Lotto a cheannach díreach roimh an gcluiche nó le linn don chluiche a bheith ar siúl.Dúntar na teirminéil ag 7.45pm agus ní osclaíonn siad arís go dtí go mbeidh an crannchur ag 7.58pm críochnaithe. Beidh ticéad ar bith a ceannaíodh don chéad chrannchur eile incháilithe don chrannchur sin go dtí díreach roimh dhúnadh na dteirminéal. Má imríonn tú ar líne, ní féidir ticéad a cheannach tar éis 7.40pm.

Is féidir leat do Dhuillín Imeartha a úsáid arís.
Más maith leat an tsraith chéanna uimhreacha a imirt gach seachtain, díreach coinnigh an duillín imeartha in áit éigin in aice láimhe. Ní gá duit ceann nua a líonadh gach uair a imríonn tú. Má imríonn tú ar líne, beidh do chuntas in ann cuimhneamh ar na huimhreacha deireanacha a d'imir tú agus is féidir leat na huimhreacha is ansa leat a shábháil freisin.

Méideanna Buaite

Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí ach cliceáil anseo chun an leabhrán Rialacha an chluiche Lotto Plus PDF) afheiceáil.

*Ní chaithfidh tú an duais a roinnt má bhíonn níos mó ná buaiteoir amháin den phríomhdhuais in aon chrannchur de chuid Lotto Plus. Buann gach príomhbhuaiteoir méid iomlán na duaise (teorainneacha duaise i bhfeidhm).

Lotto

Céard a dhéanfá ar son cúpla milliún a fháil? Inis do scéal dúinn!

 

Féach ar fhógraí teilifíse an Lotto!

Dea-Chúiseanna

32c as gach €1 a théann chuig dea-chúiseanna thar fud na hÉireann gach uair a imríonn tú cluichí de chuid an Chrannchuir Náisiúnta.

Scéal an mBuaiteoir

€424,000 buaite ar an Seó Cluichí Teilifíse ‘The Big Money’

Ba é Joseph O’Connor ó Chontae Chorcaí an buaiteoir ba mhó ar an oíche,  a thug duaiseanna leis arbh fhiú €283,500 ...